Opleiding

SKJ (stichting kwaliteitskader jeugd) geregistreerd jeugd- en gezins professional
Opleidingen:

Professioneel coach bij de Academie voor Innovatief Trainen te Arnhem. 
 Leerdoelen stellen, werken met coachmodellen, gesprekstechnieken. Intuïtief en oplossingsgericht coachen.

Management bij de Nederlandse school voor management te Amsterdam.
Communicatie, groepsprocessen, gespreksvaardigheden, intervisie, persoonlijk leiderschap  en teamontwikkeling.

Pedagogische academie.  Pedagogiek, didactiek, groepsdynamica

Master Sen modules orthopedagogisch en orthodidactisch handelen.

Z-Verpleegkunde somatologie,  agologie,verpleegkunde

Cursussen:

De Hechtingspuzzel – Neufeldinstituut  2019

Verdiepingsopleiding beroepcode, -ethiek en  tuchtrecht 2019

Basisopleiding beroepcode, -ethiek en  tuchtrecht 2019

Autisme belevingscircuit 2018

Loopbaanbegeleiding

ICalt 1en 2( international comparative analysis of learning en teaching) 
Docenten objectief observeren en begeleiden naar een volgend ontwikkelingsniveau.

Jongerencoach NSGK 
Jongeren met een beperking helpen bij het ontdekken van hun ambities. Grenzen verkennen en verleggen.  “Durf te dromen”

Geef me de vijf

Methodiek voor de begeleiding en het bieden van structuur aan personen met een autisme spectrum stoornis.